Forside

Hva er CARF?

CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Den ble grunnlagt i USA i 1966 og har som mål å fremme kvalitet, verdier og optimale resultater.

CARF har etablert brukerfokuserte standarder til hjelp for organisasjonene, slik at de kan måle og forbedre kvaliteten på programmene og tilbudene. Systemet er utviklet i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, og er et viktig kvalitetsstempel internasjonalt.

CARF akkrediterte steder i Norge

Oversikt over CARF akkrediterte steder i Norge

Hvordan oppnå akkreditering?

Virksomheter som ønsker å oppnå akkreditering forplikter seg til å jobbe målrettet med kvalitetsforbedring og ivaretakelse av den enkelte tjenestemottakers særskilte behov. Virksomheten må også kunne synliggjøre at tjenestene som gis utgjør en forskjell for den som mottar dem.

Ved akkreditering går virksomheten først gjennom sine tjenestetilbud og forretningspraksis før CARF besøker virksomheten og vurderer om en blir akkreditert eller ikke.

CARFs standard for rehabilitering (Medical Rehabilitation) er utgangspunktet for akkrediteringen til alle norske CARF akkrediterte virksomheter. Den består av standarder som alle virksomhetene må etterleve, blant annet på ledelse, forretningspraksis, kvalitets- og forbedringsarbeid. I tillegg kommer standarder som er spesifikt knyttet til de pasientgrupper eller behandlingsprogram som den enkelte virksomhet tilbyr.

Ta gjerne kontakt med oss; post@carfnorge.no